เพิ่มศักยภาพ!! จังหวัดตราด ติวเข้มกระบวนการรักษาคุณภาพสับปะรดตราดสีทอง เพื่อการส่งออก

วันที่ 31 ม.ค. 66 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการจัดทำกระบวนการและอบรม เพื่อรักษาคุณภาพสับปะรดตราดสีทองเพื่อการส่งออก ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีเกษตรกร ผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้รวบรวมสับปะรดตราดสีทองเพื่อการส่งออก เข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมเขาสมิงพาราไดซ์ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

นางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวว่า กิจกรรมอบรมการจัดทำกระบวนการและอบรม เพื่อรักษาคุณภาพในสับปะรดตราดสีทองเพื่อการส่งออก ได้รับการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดตราด ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชกากร ประจำปีของจังหวัดตราด พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลัก เพิ่มมูลค่าการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตราดสีทอง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดตราด เพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรดตราดสีทอง (สินค้า GI) ของจังหวัดตราดให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มมูลค่าของสับปะรดตราดสีทอง (สินค้า GI) ของจังหวัดตราดสู่นานาชาติ

การจัดโครงการนี้มีคณะวิทยากรจากมาหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และบริษัทภาคเอกชนที่ส่งออกสับปะรด ร่วมให้ความรู้ในเรื่องของงานวิจัย เทคนิคการปลูกสับปะลดเพื่อลดอาการไส้น้ำตาล การยับยั้งการออกดอกเพื่อลดปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ รวมทั้งการดูแลสับปะรดตราดสีทองหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก

Cr. facebook fanpage สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด https://www.facebook.com/prdtrad/posts/pfbid02TCy984HiCdgux3MVGPHU3f8k5Mi2JV5gJE9e8JgRi7jpfmNmACjtqdPc4EKxWBD7l